سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هانیه صحرائی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهرا
داریوش اسماعیلی – عضو هیئت علمی، دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
مهدی رضایی کهخائی – عضو هیئت علمی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

سنگهای آتشفشانی نشوه در شمال غرب ساوه واقع شده است و بخشی از کمربند ماگمایی ارومیه-دختر محسوب می شوند. این سنگها از نوع بازیک، حدواسط و اسیدی هستند که در این بین واحدهای حدواسط گسترش بیشتری دارند. پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن (اوژیت)، آمفیبول، فلدسپات پتاسیک و کوارتز فراوانترین کانیهای تشکیل دهنده این سنگها می باشند. بررسی های پترولوژیکی نشان داد که سنگهای آتشفشانی نشوه جزو سری کالکوآلکالن حاشیه فعال قاره ای هستند و در اثر اختلاط و تفریق ماگمایی تشکیل شده اند. بافت غربالی، حالت منطقه بندی و خوردگی حاشیه پلاژیوکلازها نشان دهنده عدم تعادل فیزیکوشیمیایی و احتمالا نتیجه اختلاط ماگمایی می باشند. همچنین وجود بافت گلومروپورفیریک در برخی از پلاژیوکلازها و پیروکسنها نیز می تواند بیانگر تفریق ماگمایی باشد. بررسی های ژئوشیمیایی مربوط به نمودارهای عناصر اصلی و کمیاب نشان می دهند، اگرچه تبلور تفریقی در تکامل سنگهای آتشفشانی منطقه موثر بوده است اما در برخی از نمودارها نوعی پراکنندگی و روندهای غیر عادی نسبت به روند تفریق به چشم می خورد، که این حالت می تواند بیان کننده اختلاط و آلودگی ماگمایی باشد. همچنین نمودارهای دو تایی Nb/Y-Nb ،Y-Zr و Rb-Zr/Rb نقش اختلاط ماگمایی را در تکوین سنگهای آتشفشانی منطقه نشان می دهد. بنابراین با توجه به شواهد پتروگرافی و ژئوشیمی می توان نقش اختلاط ماگمایی را در تکوین سنگهای آتشفشانی منطقه نشوه موثر دانست.