سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرحسین میثمی – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه علم و
رضا قاسم زاده – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه علم و
سیدحسین سیدین – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه علم و
محمدرضا ابوطالبی – دانشکده مهندسی متالورژی و م واد، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

فرآیند کوئنچ مستقیم و تمپر بعد از نورد گرم مقاطع فولادی بطور گسترده ای برای بهبود خواص مکانیکی و کاهش مصرف انرژِ استفاده می شود. تارخچه حرارتی و تحولات ریز ساختاری در خلال نورد گرم نقش مهمی را در خواص مقاطع کوئنچ مستقیم شده ایفا می کند. در این میان مدلهای ریاضی و فیزیکی فرآیند نورد گرم، ابزار مهمی برای طراحی و توسعه محصولات تولیدی به منظور پیش بینی ریز ساختار و خواص نهایی آنها می باشد. این مدلها بطور گسترده برای پیش بینی اندازه دانه آستنیت، تبلور مجدد دینامیکی، متادینامیکی و استاتیکی قبل از کوئنچ مستقیم بکار گرفته می شود. در این تحقیق آزمایشات فشار گرم روی فولاد AISI 4140 در محدوده دمایی ۹۰۰-۱۱۰۰°C و نرخ کرنش ۱S(-1)0/05 به منظور بررسی تحولات ریز ساختاری فولاد مذکور انجام شده است. بر اساس نتایج بدست آمده کسر حجمی تبلور مجدد دینامیکی، اندازه دانه آستنیت و انرژی فعال سازی فشار گرم بطور فیزیکی شبیه سازی شدند. بررسیها نشان داد انطباق خوبی بین نتایج حاصل از شبیه سازی و نتایج حاصل از آزمایشات تجربی در شرایط مختلف وجود دارد.