سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد فروزمهر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد کرمانپور – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
یونس کبیری – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
فخرالدین اشرفی زاده – استاد، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در میان آلیاژ های حافظه دار ، آلیاژ Ni-50at%Ti (نایتینول) به لحاظ برخورداری از خواص استثنایی از قبیل میزان برگشت پذیری مناسب، امکان انتقال دمای تغییر حالت به محدوده دمای بدن و زیست سازگاری با شرایط بدن، کاربرد زیادی دارد. پایین بودن ضریب نفوذ تیتانیوم باعث می شود که ایجاد ترکیب همگن از آلیاژ حین انجماد امکان پذیر نباشد. در این تحقیق از کوره قوسی تحتخلا و روش ذوب مجدد برای ساخت آلیاژ و مطالعه ناهمگنی ساختاری استفاده شد. عملیات همگن سازی در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد و زمان ها مختلف به منظور بررسی روند تغییرات ریز ساختار و دست یابی به خواص بهینه انجام شد. ساختار آلیاژ با استفاده از میکروسکوپ نوری و آزمایش پراش پرتو ایکس قبل و بعد از همگن سازی مورد بررسی قرار گرفت. دماهای استحاله با استفاده از آزمایش DSC محاسبه و با نتایج آزمایش های قبل مقایسه شد. جمع بندی نتایج نشان داد، با استفاده از نرخ گرم کردن کمتر می توان در زمان هی کمتری به ساختار همگن از آلیاژ NiTi دست یافت.