سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز رضائی انور – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش جوشکاری، دانشکده مهندسی و علم مواد – دانشگ
عباس اکبرزاده – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف.

چکیده:

در پژوهش حاضر تولید ورق های کامپوزیتی زمینه فلزی از طریق فرآیند اتصال نوردی انباشتی (ARB) و خواص آنها مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت مواد کامپوزیتی به علت ترکیب عالی خواص و کاربرد گسترده آنها به صورت ورق در صنعت، تولید ورق های کامپوزیتی زمینه فلزی با نسبت استحکام به وزن بالا مطرح میباشد. در این پژوهش کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی از جنس آلیاژ AA1100 با ذرات تقویت کننده نیکلی با استفاده از اتصال نوردی و سپس فرآیند ARB تولید شده اند. نتایج بررسی خواص مکانیکی مختلف و ریزساختار کامپوزیتهای تولید شده نشان از بهبود قابل ملاحظه استحکام نسبت به ماده زمینه و کامپوزیت لایه ای اولیه دارد. تغییرات ریزسختی طی پاسه ای مختلف هم روندی افزایشی را نشان میدهد. در واقع افزایش تعداد پاس های فرآیند ARB به توزیع هر چه یکنواخت تر ذرات تقویت کننده منجر شده و به دلیل تجمع کرنش در زمینه و ذرات تقویت کننده، بهبود خواص این ورقهای کامپوزیتی در مقایسه با مواد اولیه و حتی کامپوزیتهای لایه ای اولیه را در پی دارد.