سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی فروزنده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

تحولات هنری همواره در پی تغیرات و تحولات اجتماعی و سیاسی زمان خودش می باشد این تغییرات نیازهای جدیدی را با خود به دنبال دارد که وظیفه پاسخگویی به آن بر دوش علم و هنر است.در بازه ای از تاریخ وقوع انقلاب صنعتی چالشها و تاثیرات زیادی را بر جهان هم عصر خود به دنبال داشت این دوره زمانی که هم عصر می باشد با نیمه قاجار تا نیمه پهلوی اول در ایران تاثیرات زیادی را برجامعه ایجاد کرد و بالطبع نیازهای جدیدی را هم تولید کرد در عرصه معماری مسکونی تغیر نگرش از درونگرایی به برونگرایی تدریجی را با خود به همراه داشت در این پژوهش قصد داریم با تکیه بر اسناد کتابخانهای به چگونگی رخ داد این تغیر بپردازیم و همچنیین با بررسی میدانی نمونه موردی خانه های مسکونی شیراز نمود این تغییر را در جانمایی فضاهای مسکونی مورد برسی قرار دهیم تا پی به این واقعیت تاریخی ببریم که تغییرات بافت معماری در آن عصر تا چه اندازه لازم و مفید بوده و چگونه با مردم زمان خودش ارتباط برقرار کرده است.