سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد قلیزاده – کارشناس ارشد علوم اقتصادی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

چکیده:

با تغییرات شگرفت در حوزه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات در قرن بیست و یکم، فضای اقتصادی شهری و شرایط کسب و کار در کلان شهرها با دگرگونیهای اساسی مواجه شده است. رشد بخشهای خدماتی متکی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات اساس توسعه اقتصادهای دانش پایه (knowlwdge base Economy) را بوجود آورده اند. فضای کسب و کار در کلانشهرهای کشور ما از این تحولات جهانی بی تأثیر نبوده است. شهرداریها به عنوان واحدهای مدیریت شهری، در این تحولات منابع سنتی کسب درآمد خود را از عوارض واحدهای صنفی غیر مرتبط با حوزه ICT به تدریج از دست می دهند و می بایست متناسب با تحولات ایجاد شده در فضای کسب و کار شهری، به دنبال تعریف و شناسایی منابع درآمدی جدید باشند. این مقاله با رویکرد کاربردی ضمن بررسی اجمالی تحولات ایجاد شده در حوزه کسب و کارهای شهری و توجه ویژه به تحولات بخش خدمات و کسب و کار در استان فارس و شهر شیراز، پیشنهادها و راهکارهایی را برای شناسایی منابع جدید درآمدی از محل عوارض کسب و کارهای موجود، با توجه به ظرفیت های قانونی موجود و حدود اختیارات قانونی شهرداریها ارائه نموده است.