سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهام زردشت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تحقیقات فارس
محمدرضا بمانیان – استادتمام دانشگاه هنرومعماری تربیت مدرس
فرناز فداکارهاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تحقیقات فارس

چکیده:

خیابان های تاریخی هر شهر، شناسنامه شهر است. کیفیات مناظر شهری در طی ادوار مختلف دچار تغییرات و دگرگونی هایی شده است. با بررسی تاریخی و آنچه در دهه های گذشته از خیابانها مشاهده می شود با آنچه اکنون دیده می شود تفاوت های زیادی چه از لحاظ بصری و چه از لحاظ عملکردی وجود دارد. خیابان زند شیراز نیز در ادوار مختلف _(دوران پهلوی تا دوران حاضر)_ دستخوش تحولات بسیاری شده است. در پژوهش این موضوع از لحاظ دید بصری ایجاد شده و تغییرات آن در طی زمان یاد شده مورد ارزیابی قرار داده شده است. و مسائلی همچون: پویایی،کیفیت دید و مناظر شهری ایجاد شده، در خیابان مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. سوال اصلی در این بررسی این است که تا چه اندازه دوران گذار _پهلوی تا کنون_ باعث شده منظرشهری خیابان زند شیراز دستخوش تغییرات گردد و این تغییرات تاچه اندازه بر س یمای شه ری ای ن منطقه تاثیرگذار بوده است؟ این مقاله ، بر پایه مطالعه و تحلیل بنیادین مفاهیم طراحی شهری، بصورت تحلیلی و با مطالعات کتابخانه ای= میدانی و بررس ی متون گذشته در این زمینه ارائه شده است. و به بررسی این خیابان بعنوان یکی از خیابان های تاریخی و اصلی شهر شیراز می پردازد و عوامل ی اد شده را در دوره ی پهلوی و اکنون بررسی نموده است. و با توجه به معیارها و شاخصه های مرتبط با مفاهیم مذکور، سیر تحولات این خیابان را بررسی کرده حس تعلق مخاطبین را مورد ارزیابی قرار داده است. در ضمن این بررسی مشکلات ایجاد شده در دوره حاضر بیان شده و راهکارهایی جهت رفع موانع موجود ارائه شده است