سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهره سمیعی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
سعید پیری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
محمدعلی نجاتیان – هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
فاطمه خدابنده لو – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

بررسی عوامل محدود کننده پرورش زغال اخته برای توسعه کشت آن حائز اهمیت زیادی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی محدوده تحمل به سرمای عمده ترین توده های محلی زغال اخته منطقه طارم سفلی قزوین بود. بدین منظور اعمال تیمار سرما در پنج سطح دمایی شامل ۴+، ۲+،۰، ۲-، ۴- و در دو مدت زمان سرمادهی ۳ و۵ ساعت در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در مرحله جوانه های متورم شده دو توده زغال اخته طی سال ۸۹-۸۸ صورت گرفت. نتایج نشان داد که دامنه تغییرات هدایت الکتریکی در جوانه ها از حداقل ۶۲/۵۰ تا حداکثر ۴/۵۲۰ میکروزیمنس در سانتیمتر و اسیدیته نمونه ها از ۹۵/۶ تا ۱۹/۸ متغییر بوده است. به عبارت دیگر تاثیر شدت سرما بر تغییرات هدایت الکتریکی کاملاً صعودی و جهشی بود ولی تغییرات اسیدیته روند صعودی کند و گاهاً ثابت داشت. بیشترین میزان هدایت الکتریکی ناشی از تخریب بافتها و به عنوان شاخص تعیین آسیب سرما در جوانه گل در دمای ۲+ و کمترین صدمات در دمای ۴+ درجه سانتی گراد بدست آمد. از این رو دامنه تحمل سرمای جوانه گل زغال اخته بین ۲ تا ۴ درجه سانتی گراد برآورد می گردد