سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی پارسافر – دانشجویان کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه بوعلی سینا همدان
فرشاد دشتی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مرتضی اختری – دانشجویان کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

تره ایرانی به عنوان یک سبزی برگی پر مصرف، از سابقه کشت و کار طولانی در ایران برخوردار است. از جمله عوامل محدود کننده در تولید تره ایرانی سرما می باشد که باعث کاهش فصل رشد و کاهش عملکرد و کیفیت ظاهری محصول می شود. در این تحقیق میزان تحمل به سرمای هفت توده تره ایرانی (اراک، اصفهان، طبس، نیشابور، کرمانشاه، کرج، بندر عباس) با روش نشت الکترولیتی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین میزان کربوهیدرات محلول در توده های مورد بررسی اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که توده کرمانشاه با دارا بودن بیشترین مقدار کربوهیدرات محلول و کمترین میزان نشت الکترولیتی مقاومترین توده می باشد. در حالی که توده کرج بعلت میزان کربوهیدرات محلول پایین و نشت الکترولیتی بالا، بعنوان حساسترین توده شناسایی شد.