سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد علیزاده افشار – دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته عمران- عمران
حامد رضاوفا – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – گرایش زلزله ، دانشگاه تبریز
آرش دلیلی اسگویی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – گرایش زلزله ، دانشگاه تبریز

چکیده:

برخی از مطالعات اخیر ، در موثر بودن روش های متداول پوش اُور ایجاد شک و تردید نمودند ، که به وسیله ی آنها بردار نیروی افزایشی تک حالت ثابت بر سازه در ، تقاضا / نیازDCR قاب بندی شده ساختمان در مقابل زلزله ، خصوصا وقتی که در مدهای بالاتر هستند در پاسخ ( واکنش ) سازه نقش دارند . مورد دوم باعث برانگیختن توسعه و معرفی روش های به اصطلاح تحلیل پوش اُور سازگار شد که توسط آن برداربارگیری در هر مرحله ی آنالیز ، به روز رسانی می شود که انباشتگی خرابی تصاعدی و تعدیل پارامترهای چند مدی حاصل از آن را بازتاب می دهد که واکنش ( پاسخ ) سازه را به افزایش سطح در حال بارگذاری مشخص می کند. در چنین چارچوب سازگاری ، اعمال یک جابجایی ، در تقابل با نیرو ، بردار نیروی افزایشی نه تنها امکان پذیر می شود ، از آنجایی که مورد دوم در هر مرحله از آنالیز بر طبق ویژگی های دینامیک کنونی سازه به روز می شود ، بلکه بسیار خوش نما هم می گردد ، به این علت که با حرکت کنونی توسعه و اجرای قانون جابجایی و یا کلی تر ، طراحی بر اساس دگردیسی و روش های ارزیابی ، درون خطی است . به علاوه ، چنین ابتکارجابجایی مبتنی بر الگوریتم پوش اُور ، پیشرو در پیش بینی واکنش ( پاسخ ) برتر ، با کمی و یا هیچ مدل سازی اضافی و کوشش محاسباتی با توجه به روش های پوش اُور عمومی ( متداول ) به نظر می رسد . به هر صورت ، تایید صحت این تکنیک های نوآورانه پوش اُور سازگار ، که تا کنون در موارد ساخت ساختمان به وسیله ی بتن مسلح و پل های چند دهانه پیوسته ، اساسا از سازه ی فولادی چشم پوشی شده است ، بنابراین ، این مقاله با توصیف نتایج یک مطالعه ی پارامتری سعی در اشاره به چنین شکاف علمی دارد ، که به وسیله ی آن صحت الگوریتم پوش اُور سازگار مبتنی بر جابجاییDAP در پیش بینی واکنش لرزه ای ساختمان های بلند فولادی ۹ و ۲۰ طبقه در حوزه ی بدون کشش مورد تحقیق قرار می گیرد . مجموعه ی بزرگی از رکوردهای طبیعی ( از پروژه یSAC در آنالیزهای دینامیکی که برای مقایسه انجام می شوند ، به کار برده می شود