سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی حدیدی – استاد یار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
یاشار یثربی نیا – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
فرزاد دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

در این تحقیق تاثیر پیچش در ساختمان های فولادی مهاربندی شدهمورد ارزیابی قرار گرفته است. مدل های مورد بررسی شامل ساختمان هایی با سهسطح نامنظمی مختلف در سختی و شامل ساختمان سه طبقه ، پنج طبقه و هشتطبقه می باشند که در تحلیل استاتیکی غیر خطی تحت اثر چهار نوع شکل الگویبار مختلف شامل یکنواخت ، مثلثی ، مطابق با شکل مود اول و ترکیب مود اول ودوم قرار گرفته اند . نهایتا توانایی دو روش یعنی روش تحلیل پوش اور و تحلیلدقیق دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی برای ارائه تخمینی از تغییر مکان نسبیطبقات مورد بررسی واقع شده است . از نتایج به دست آمده از برنامه seismostruct به نظر می رسد ، الگوی مطابق با شکل مود اول تخمین قابل قبولی برای سه ناحیه مرکزهندسی ، لبه انعطاف پذیر و لبه سخت می دهد .