سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین زرتاج – دانشجوی کارشناس ارشد عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
علیرضا مردوخ پور – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
فریدون قدیمی عروس محله – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی واحد اراک
پیام رجب زاده – دانشجوی کارشناس ارشد عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

کنترل ایمنی و پایداری سدهای خاکی با توجه به ماهیت خاص و تنوع مصالح به کار رفته در آن ها از اهمیت خاصی در دوران ساخت و بهره برداری برخوردار است. تغییر شکل های افقی و قائم را می توان یکی از نشانه های تغییرات در پارامترهای مؤثر در پایداری سد دانست. روشاجزای محدود یکی از متداول ترین روش ها در تحلیل پایدار شیب های خاکی است. امروزه استفاده از نرم افزارهایی که برای تجزیه و تحلیل خود بر پایه این روش ها عمل می کنند بسیار گسترش یافته است. از جمله پرکاربردترین این نرم افزارها، نرم افزار Plaxis ٣D Foundation می باشد. یکی از مهمترین چالش های کاربران این گونه نرم افزارها، اختلاف های بعضا فاحش در میان نتایج به دست آمده از خروجی نرم افزار است که همگی برای یک مسئله یکسان به دست می آید. در این مطالعه ضرایب اطمینان در برابر لغزش و گسیختگی در شیب های یکسد خاکی با مشخصات و هندسه ثابت مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند.