سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آیدین غزنوی اسگوئی – پژوهشگاه نیرو، مرکز توسعه فناوریهای توربین بادی، تهران، ایران
مسعود عسگری –
حمیدرضا لاری –

چکیده:

یکی از روش های تولید انر ژی که در سال های اخیر در جوامع صنعتی مورد استقبال چشمگیر قرار گرفته است، بهره برداری از انرژی باد به وسیله توربین بادی می باشد . یکی از اجزای اصلی ومهم توربین بادی، شاسی اصلی آن می باشد . لذا بررسی عمر خستگی شاسی اصلی توربین بادی در برابر بارهای وارده از اهمی ت بالایی برخوردار است. در هر تحلیل خستگی، یافتن نوع بارگذاری اعمالی به سازه از اهمیت بالایی برخوردار است ، چرا که در صورت درنظر گرفتن فرضیات اشتباه در مورد نوع بارگذاری، تحلیل خستگی و جواب های ناشی از آن نیز غیر قابل قبول خواهد بود. بدلیل پیچیدگی هندسی بالای شاسی اصلی توربین بادی و بارهای اعمالی به آن به راحتی نمی توان درمورد تک محوره و یا چند محوره بودن تنش ها و همین طور متناسب و یا نامتناسب بودن بارگذاری شاسی اصلی تصمیم گرفت. در این مقاله در ابتدا نوع بار وارده به شاسی اصلی مشخص شده و در نهایت شاسی با استف اده از سه معیار مختلف از نظر خستگی بررسی شده است . این معیار ها عبارتند از : ۱- روشS-N که در آن بیشترین تنش اصلی معیار بررسی است، ۲-روشS-N که در آن تنش نرمال در صفحه بحرانی معیار بررسی خستگی است و ۳ معیار دنگ ون . در نهایت نتایج نشان داد که بدلیل نامتناسب بودن بارگذاری شاسی، معیارهایی که برمبنای صفحه بحرانی می باشند از دقت بیشتری برخوردارند . در انتها ضریب اطمینان و مقدار آسیب شاسی اصلی توربین بادی ۲ مگاواتی نیز با استفاده از روش های مذکور بدست آمد