سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افسانه ایرانمنش – کارشناس ارشد سازه
ایمان جعفری – کارشناس عمران
سعید شجاعی باغینی – دکتری سازه

چکیده:

در این مقاله مفهوم جدیدی از طیف پاسخ سه بعدی مبتنی فرکانس- زمان ارائه شده است.این طیف تابعی از زمان تناوب(فرکانس) و زمان می باشد. از آنجا که طیف پاسخ فرکانس-زمان همه خصوصیات حرکت زمین (شدت،محتوای فرکانسی و مدت زمان موثر)را در بر میگیرد، ابزارمناسبی برای تحلیل لرزه ای سازه ها محسوب می شود. در این نوشتار طیف پاسخ فرکانس-زمان برای سه زمین لرزه چی چی، نورتریج والسنترومحاسبه و نتایج با هم مقایسه شده اند. خصوصیات این طیف ها و هم چنین کاربرد آنها در تحلیل خرابی سازه ها مورد بررسی قرار گرفته وتعریف جدیدی از خط خرابی سازه ها ارائه شده است. هم چنین در این تحقیق برای تعیین حد خرابی سازه ها از شاخص خرابی پارک-انگ استفاده شده ونتایج حاصله با تحلیل خرابی سازه ها با استفاده از طیف پاسخ فرکانس-زمان مقایسه شده است.