سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامرضا محمودی زورجانی – اهواز دانشگاه آزاد اسلامی گروه مهندسی مکانیک
شهرام شهرویی – اهواز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز گروه مهندسی مکانیک
محمد شیشه ساز – اهواز دانشگاه شهید چمران

چکیده:

یکی از مشکلات رایج در صنعت نیروگاهی رشد ترک و شکست در پره ردیف آخر توربین به دلایل متعددی از جمله دوفازی بودن محیط کاری پره نیروی گریز از مرکز پره برخورد سیال ارتعاش و آنبالاسی و موارد دیگری می باشد دراین مقاله ابتدا به بررسی نیروهای عمل کننده از جمله نیروی گریز از مرکز و برخورد سیال برپره ردیف ۳۹ توربین K-300-240 نیروگاه رامین پرداخته و سپس تنشهای ناشی از این نیروها محاسبه گردیده است تنشهای بدست آمده ا زمحاسبات نشان میدهد که ماکزیمم تنش خمشیو کششی در ریشه پره به علت برخورد سیال و نیروی گریز از مرکز ایجاد می گردد و نقطه بحرانی تش در پره همواره در لبه خارجی ریشه می باشد این نقطه محل ماکزیمم تنش بوده و مکانی است که شروع رشد ترک پره از آنجا آغاز می گردد.