سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا رضاییان – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج – رئیس انجمن سازه
امین جاهدی دلیوند – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه

چکیده:

این مقاله به بررسی تحلیلی رفتار پیوندهای برشی افقی ساخته شده از مقطع لانه زنبوری در قاب های با مهاربندی برون محور می پردازد. هشت نمونه تیر پیوند برای بررسی تاثیر سخت کننده های مختلف، د رنرم افزار Abaqus مدلسازی شده اند، کلیه نمونه ها بر اساس مشخصات مقطع CAST IPE200 طراحی شده اند. نمونه اول عبازت است از تیر پیوند بدون هیچ گونه سخت کننده ای در ناحیه جان و در نمونه دوم سخت کننده ها بر اساس معیارهای AISC2005 طراحی شده اند. نمونه سوم شامل جن تقویت شده توسط سخت کننده مورب میباشد و نمونه چهارم عبارت است از تقویت توسط سخت کننده جان هم مرکز در ناحیه هر چشمه از مقطع لانه زنیوری و نمونه های پنجم و ششم و هفتم شامل سخت کننده های افقی جان هستند و درنهایت نمونه هشتم عبارت است از سخت کننده مورب مشابه نمونه سوم، و در دوطرف جان تیر پیوند میباشد. پروتکل بارگذاری چرخه ای اعمال شده در این بررسی بر اساس ظوابط AISC2005 میباشد. جزئیات پیشنهادی ارائه شده برای سخت کننده های افقی جان قادر به افزایش قابل توجه ظرفیت برشی و شکل پذیری پیوند نسبت به سایر حالات تقویت می باشند.