سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمجتبی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
فریدون سینائیان – استادیار پژوهشکده تحقیقات ساختمان و مسکن تهران
فرامرز یوسف پور – استادیاران پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
کاوه کریمی –

چکیده:

تحلیل احتمالاتی ریسک لرزه ای فرایندی سیستماتیک برای ارزیابی ایمنی نیروگاه های هسته ای دراثروقوع زلزله است دراین فرایندخطروقوع زلزله با شکنندگی اجزا و سیستم نیروگاهی تلفیق میشوند تا بتوان دیدی جامع ازایمنی نیروگاه درهنگام وقوع زلزله بدست آورد به وسیله این تحلیل فرکانس ذوب احتمالی قلب راکتور ونشت مواد رادیواکتیو براثر وقوع زلزله به دست می آید تکنیکهای به کاررفته دراین تحلیل ازجمله شکنندگی و تحلیل خطرزمین لرزه درتحلیل ایمنی تاسیسات غیرهسته ای نیز کاربرد گسترده ای دارند با افزایش گرایش به ساخت نیروگاه های هسته ای و سازه های خاص درکشورمان و کاربرد تحلیل احتمالاتی ریسک لرزه ای درآنها تلاش شده است مطالعه ای برروی تکنیکهای موجود انجام گیرد و باتوجه به شرایط و امکانات موجود درکشور جدیدترین و کارامدترین روش برای انجام این تحلیل انتخاب شود.