سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمجتبی حسینی – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ایران
فرامرز یوسف پور – پژوهشگاه علوم و فنون هستهای
فریدون سینائیان –
کاوه کریمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده:

تحلیل احتمالاتی ریسک لرزه ای، فرآیندی سیستماتیک برای ارزیابی ایمنی نیروگاه های هسته ای در اثر وقوع زلزله است. در این فرآیند ، خطروقوع زلزله ۲ با شکنندگی ۳ اجزا و سیستم نیروگاهی ۴ تلفیق می شوند تا بتوان دیدی جامع از ایمنی نیروگاه در هنگام وقوع زلزله به دست آورد. بهوسیله این تحلیل، فرکانس ذوب احتمالی قلب راکتور ۵ و نشت مواد رادیواکتیو ۶ بر اثر وقوع زلزله به دست می آید. تکنیک های به کار رفته در این تحلیل از جمله شکنندگی و تحلیل خطر زمین لرزه در تحلیل ایمنی تاسیسات غیر هسته ای نیز کاربرد گسترده ای دارند. با افزایش گرایش به ساخت نیروگاه های هسته ای و سازه های خاص در کشورمان و کاربرد تحلیل احتمالاتی ریسک لرزه ای در آنها، تلاش شده است مطالعه ای بر روی تکنیک های موجود انجام گیرد و با توجه به شرایط و امکانات موجود در کشور، جدیدترین و کارآمدترین روش برای انجام این تحلیل انتخاب شود.