سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر ملک زاده – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
خلیل فرهنگ دوست – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید حدیدی مود – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به شرایط متغیر فرود هواپیما سرعت، زاویه ی فرود، شرایط باند فرودگاه، معمولا بارهای ضربه ای وارده به محور چرخها به حدی است که نه تنها ارابه ی فرود بلکه تمام بدنه ی سازه هواپیما را تحت تاثیر قرارمیدهد با توجه به اهمیت امنیت پرواز اعمال بارهای ضربه ای م یتواند آثار مخرب و غیر قابل پیش بینی در پی داشته باشد از آنجا که عملیات فرود و پرواز مجدد طی دوره عمر هواپیما مرتب تکرار می شود می توان ادعا کرد اجزای هواپیما در معرض بارهای ضربه ای سیکلی impact-fatigue با دامنه متغیر قراردارند اثر بارهای ضربه ای ناشی از فرود هواپیما به آن دسته از اجزای هواپیما که در معرض بارهای سیکلی قراردارند و خستگی عامل اصلی از کارافتادگی آنها محسوب می شود موجب بروز خطای جدی در پیش بینی عمر اجزا می گردد. دراین مقاله به منظور بررسی اثر اعمال بارهای ضربه ای برعمر خستگی مواد بارگذاری ضربه ای و تاثیر آن برشرایط بارگذاری و رفتار خستگی مواد با استفاده از مدل المان محدود تحلیل شده است و به منظور کنترل صحت نتایج تحلیلی تغییر رفتار خستگی مواد با انجام آزمایش شارپی براساس استاندارد ASTM E23 و آزمایش خستگی براساس استاندارد ASTM E3699 بررسی شده است.