سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان کوثری نیا – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده مهند
یونس علیزاده – استادیاردانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده مهندسی مک

چکیده:

ورق حلقوی نازکی که لبه داخلی آن در معرض میدان کشش یکنواخت قرارگرفته باشد، تنشهای محیطی فشاری در آن ایجاد می شود. زمانی که شدت میدان اعمالی به اندازه کافی قوی باشد، کمانش الاستیک به صورت محیطی رخ داده، چین خوردگی ایجاد می شود. با استفاده از مدل یک بعدی کمانش ستونی با مقطع مستطیل شکل تحت اثر بار فشاری و نیروی مهار جانبی، می توان پدیده کمانش یا چین خوردگی ورق را تحلیل کرد. در این مقاله، ضمن ارایه مدل تحلیلی، تاثیر تغییرات پارامترهای مختلف مساله بر مقاومت به کمانش الاستیک ستون مورد بررسی قرار می گیرد. از نتایج این تحلیل می توان در بررسی پدیده کمانش الاستیک فلانج ورق، تحت اثر نیروی مهار ورقگیر در فرآیندهای کشش عمیق ورقهای گرد یا مستطیل شکل بهره گرفت