سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم آذین مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
عبدالرضا بهره‏مند – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
آتنا کبیر – دانش آموخته دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واح

چکیده:

سیل یکی از خطرسازترین حوادث طبیعی است که در میان حوادث طبیعی دیگر(مانندزلزله و…)، متاثر از تغییرات کاربری اراضی می‏باشد. کاربری اراضی و پوشش زمین همیشه و به طور مداوم با رشد جمعیت و رفاه اقتصادی دستخوش تغییر قرار می‏گیرند. انواع کاربری اراضی و پوشش مختلف زمین عملکرد قابل توجه و موثری روی فرآیندهای هیدرولوژیکی از جمله رواناب و سیل دارند. اما چگونگی و میزان این تاثیر در سطح حوزه بدلیل تصادفی بودن پدیده‏های هیدرولوژیکی واضح نبوده و عدم قطعیت بالایی دارد با توجه به پیشرفت در شبیه‏سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی بوسیله مدلسازی توزیعی، کاربرد GIS و استفاده از اطلاعات سنجش از دور، ارزیابی این تاثیرات به طور فزاینده‏ای در سال‏های اخیر عملی شده است. جهت مطالعه اثرات تغییرات کاربری اراضی در سطح حوزه‏ها شبیه‏سازی کامپیوتری اثرات تغییر کاربری اراضی بر روی فرآیندهای حوزه آبخیز در ۴۰ سال اخیر مورد استفاده قرار گرفته است مدل‏های توزیعی مکانی به دلیل داشتن قابلیت توزیعی، جهت بررسی تغییرات کاربری اراضی مناسب می‏باشند. لذا در این تحقیق سعی شده است با مروری بر تحقیقات انجام گرفته در این زمینه، به بررسی و معرفی کارایی مدل هیدرولوژیکی توزیعی مکانی WetSpaبه جهت شبیه‏سازی اثر تغییرات کاربری اراضی بر فرآیندهای هیدرولوژیکی پرداخته شود.