سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایمان کرمی فتح – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین
علیرضا نداف اسکویی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه امام حسین

چکیده:

هدف این کار تحقیقی به دست آوردن حد پایین فشار سیال درفرآیند هیدروفرمینگ سنبه نیمکروی میباشد. در این مقاله به بررسی تحلیلی حد پایین فشار سیال در فرآیند هیدروفرمینگ سنبه نیمکروی بر اساس تئوری هیل ۱ پرداخته شده است پس از به دست آوردن معادلات حاکم بر فرآیند، برای حل این معادلات از روشهای محاسبات عددی به کمک نرمافزار مطلب استفاده شده است و تاثیرپارامترهای خواص ماده و هندسی بر حد پایین فشار بررسی گردیده و همچنین نتایج به دست آمده با نتایج تئوری بر اساس معیار ترسکا مقایسه شده است.