سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد احمدی شعار – دانشجوی مقطع دکتری، دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
مهری طاطار – دانشجوی کارشناسی فرش، گروه فرش دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهید با
الهام نادری – دانشجوی کارشناسی فرش، گروه فرش دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهید با
احسان اکرامی –

چکیده:

در این تحقیق ثبات نوری سه فام رنگی اصلی مورد استفاده در رنگرزی خامه های فرش دست بافت ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیر فام رنگی، غلظت ماده رنگی، درصد دندانه و نوع آن بر روی ثبات نوری نمونه های رنگ شده موردبررسی قرار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش غلظت مواد رنگزای طبیعی و درصد دندانه پارامتر موثر و مثبت در بهبود ثبات نوری کالای رنگی می باشد