سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی کمالی – دانشگاه اصفهان
راضیه افخمی – شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
علی داوری –
مهرداد فرهادیان – دانشگاه اصفهان

چکیده:

پایش کیفی ۶نقطه از آبراهه کرخه و مارون از طریق ۶مرحله نمونه برداری درطول یکسال بمنظور بررسی الاینده های فیزیکی و شیمیایی درایران آبراهه ها صورتگرفته و میگیرد پارامترهای مورد بررسی پس از هربار نمونه برداری عبارتنداز پارامترهای فیزیکی همچون کدورت هدایت الکتریکی پی اچ، اکسیژن محلول و پارامترهای شیمیایی همچون فلزات سنگین اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیولوژیکی و میزان کل کربن آلی نتایج بررسی ها نشان دهنده افزایش بارآلودگی با گذشت زمان می باشد که میتواند به دلیل کاهش آبگذر رودخانه های استان دراثروجود خشکسالی های پی درپی و افزایش حجم آلاینده های ورودی به منابع آب باشد.