سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی طالشی رستمی – دانشگاه آزادسمنان
محسن رفعت – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
ابوذر ابوذری – دانشگاه پالنده صاف

چکیده:

در جهان امروزباتوجه به افزایش روز افزون تعداد خودرو و بروز تصادفات متعدد و همچنین گرانی قیمت سوخت درکل جهان نیازبه شناخت کامپوزیت هابه عنوان بدنه ای مقاوم برای خودرودرمقابل تصادفات وهمچنین کاهش وزن خودرووبه تبع آن کاهش مصرف سوخت وچگونگی جایگزین نمودن آن بافلزات احساس می شود ودرادامه نقش کامپوزیت هادرساخت مخازن تحت فشاروترکیب نمودن قالب گیری چرخشی وتحت فشاربرای تهیه لاینرپلاستیکی مخازن کامپوزیتی مارابراین داشت تااین مطلب رابرای شروع راه طولانی تحقیقات دراین امرخطیرارایه نماییم.