سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ساناز پیا – دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد معماری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگ
سیده مرضیه طبائیان – عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند،دانشگاه آزاد اس
مقدی خدابخشیان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)دانشگاه آزاد ا

چکیده:

امروزه مشکل بروز آلودگی درمناطق شهری باعث شده که نیاز به فضای سبز ضروریتر به نظر می رسد ازطرفی درختان خود به عنوان یکی ازمهمترین سیستمهای حیات بخش انسان و تصمین کننده بقا و پایداری آب و خاک و هوای سالم محسوب می شوند این تحقیق کیفی است و ازروش توصیفی تحلیلی استفاده شدها ست هدفا صلی تلفیق عملکرد های کالبدی زیست محیطی و اجتماعی فضای سبز است که میتواند بهترین بازده را داشته باشد.