سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا نداف اسکویی – استادیار گروه مکانیک ، دانشگاه جامع امام حسین
ابراهیم نوروزی ورزقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه جامع امام حسین (ع
کریم کاظمی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه جامع امام حسین (
سیدرضا رضویان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

چکیده:

باتوجه به کاربرد وسیع ورقهای جدار نازک در سازههای هوایی و به دلیل ضخامت کمشان، مطالعه پدیده کمانش در این ورقها، زمانی که تحت بار فشاری قرار دارند بسیار ضروری بوده و بایستی در طراحی مورد توجه قرار گیرد. لذا برای جلوگیری از کمانش در ورقهای جدار نازک از تقویتکننده استفاده میشود و طراحی درست ومنطقی این تقویتکنندهها این امکان را میدهد که سازه به لحاظ مقاومت به کمانش بازدهی بیشتری داشته باشد. لذا افزایش بازدهی تقویتکنندهها موجب کاهش وزن و هزینه کلی میگردد. پس فاکتورهایی که بر بازدهی سازه تاثیرگذارند اعم از فاصله، تعداد، شکل مقطع، اندازه مقطع، جنس آلیاژ تشکیل دهنده و … ، بایستی موردتوجه قرار گیرد. در این پژوهش اثرات شکل جنس آلیاژ تقویتکننده و ورق بر روی مقادیر کمانش نهائی و بحرانی ورقهای تقویتشده به روش عددی و روش تحلیلی انجام گرفته و بر روی نتایج بدست آمده از تحلیل کمانشی انواع تقویتکنندهها بحث شده است پس از تحلیل کمانشی بر روی ورق با ۶ نوع آلیاژ مختلف و ۶ نوع آلیاژ تقویتکننده که در مجموع ۳۶ ورق میباشد .