سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

محمدرضا بهاری پور – دانشگاه آزاددزفول

چکیده:

درسیستم های تولید صنعتی از جمله مهمترین مسائل درزمینه اقتصادی عملیات ماشین کاری کاهش سایش ابزار است ماهیت پدیده سایش به علت تاثیر عوامل فراوان برروی ابزار تراشکاری ازجمله دما شرایط نفوذ شرایط ماشینکاری سرعت برشی سرعت پیشروی و باردهی و همچنین استفاده نکردن از مواد خنک کننده که همه این عوامل منجر به پدیده سایش می گردد عدم بررسی دقیق سایش ابزار سالانه هزینه های زیادی را به صاحبان صنایع به عنوان ضرروزیان تحمیل می کند این ضرروزیان ها باعث اجبار به ساخت مجدد قطعات دراثر به هم ریختن تلرانسهای ساخت قطعه ناشی از پدیده سایش ابزار میگردد و همچنین مبالغ زیادی جهت تعویض یا تیز کردن مجدد ابزار میگردد همچنین کیفیت سطح پایانی قطعه کار بیان کننده عمر ابزار و یا معیوب بودن ابزار می باشد با وجود مطالعات انجام شده درسالهای اخیر هنوز رابط هجامعی که بتواندسایش ابزار و صافی سطح را براساس پارامترهای فرایند تعریف کند ارایه نشده است یکی از روشهای غیرمستقیم شرایط ابزار و قطعه کار استفاده از روش آماری رگرسیون که یکی از روشهای مدلسازی می باشد که از مزایای آن ساده بودن ارزان بودن و عدم دخالت درفرایند میب اشد.