سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی کریمی – استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
محسن بهزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا همدان
فواد نظری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

ترک های موجود در ماشین های دوار به عنوان یکی از عوامل مهم محدود کننده عمر ایمن و قابل اطمینان این ماشین ها شناخته شده اند. وجود این ترک ها گاهی باعث گسیختگی ناگهانی در عضو دوران کننده می شود. در این مقاله مدلی تحلیلی برای روتورهای با دیسک سنگین که دارای افت استاتیکی قابل ملاحظه در برابر دامنه ارتعاشی ناشی از نابالانسی هستند، معرفی و صحت آن با استفاده از آزمایش تایید شده است. تحلیل ارائه شده با شرط کوچک بودن ارتعاشات نسبت به تغییر شکل محور تحت وزن خود معتبر است. بنابراین حتی زمانی که سرعت دوران محور به حد ناپایداری برسد و دامنه ارتعاشات بزرگ شود، اگر تغییر شکل استاتیکی به اندازه کافی بزرگ باشد، این تحلیل همچنان قابل استفاده است.