سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

عبدالباسط مرادزاده – عضو هیئت علمی

چکیده:

معادن از این جهت که مواد اولیه را جهت صنایع تأمین می کنند می توانند به عنوان زیربنای توسعه هر منطقه محسوب شده و سایر بخشهای اقتصادی را به تحرک وادارند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهمترین موانع پیش روی کارآفرینان در بخش معدن استان سیستان و بلوچستان انجام گرفته است. روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی پیمایشی می باشد. نمونه ی آماری تحقیق شامل ۱۱۱ نفر کارآفرین بخش معدن از – سراسر استان می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شد. یافته های پژوهش نشانگر این بود که از دیدگاه معدنکاران عمده ترین چالشهای پیش روی کارآفرینان بخش معدن به ترتیب اولویت عبارتند از: ۱٫قوانین و مقررات دست و پاگیر، ۲٫عدم توان رقابتی تولیدات استان در مقایسه با تولیدات سایر استانها، ۳٫کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص، ۴٫هزینه های سنگین اکتشاف و ۵٫اختلافات و مسائل قومی و قبیله ای