سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود حکمت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سارا عبدالهی – عضو باشگاه پژوهشگرانجوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
هومان ربیعی منفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مژگان خدادادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

تالاب شادگان بزرگترین تالاب ایران و از جمله تالاب های با اهمیت بین المللی است که در حوضه آبریز رودخانه جراحی و در شمال خلیج فارس قراردارد این تالاب با برخورداری ازتنوع زیستی بالا نقش مهمی در عملکردهای هیدرولوژیکی منطقه و خلیج فارس ایفا می کند در سالهای گذشته رژیم آبی تالاب به دلیل خشکسالی استحصال آب برای طرح های توسعه بالا دست ورود زه آب واحدهای نیشکر و ابیاری در معرض تغییرات کمی و کیفی قرارگرفت است جهت انجام این تحقیق و جمع آوری داده ها بازدید از منطقه نمونه برداری از آب تالاب، مصاحبه و مشاهده صورت گرفت تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزارهای excel , spss18 انجام شد به منظور بررسی میزان الودگی آبتالاب نمونه برداریهایی بصورت فصلی از مرداد ۱۳۸۶ تا آبان ۱۳۸۹ در چهار ایستگاه مختلف صورت گرفت و پارامترهای دما، PH هدایت الکتریکی شوری اکسیژن محلول کلیفرم کدورت، نیترات کل مواد جامد محلول و BOD اندازه گیری گردید.