سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا پورمیرزاکلهری – کارشناس ارشد آموزش داخلی جراحی در پرستاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم
فرناز میرانشاهی – دانشجوی کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشا
مریم قلمزن – دانشجوی کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشا

چکیده:

جهان در حالی پا به قرن ۲۱ گذاشت که مهمترین مساله آن سیر کردن جمعیتی نزدیک به ۷ میلیارد نفر می باشد. در این میان ژنتیک با تغییرات شگفتی که در تمامی عرصه های علوم انسانی بر جا گذاشته است خود را به عنوان راه حلی جهت رفع گرسنگی جهان مطرح ساخته است. از سالیان دور هدف انسان دستیابی به محصولات غذایی مقاوم در برابر آفات دارای بازده فراوان کیفیت بالا و ارزانی بذر بوده است. دستکاری ژنتیکی محصولات غذایی این امکان را به انسان داد که بتواند در هر فصل برداشت محصول بیشتری از زمین برداشت کند، گیاهان مقاوم تری نسبت به آفات و سموم و آلودگی ها تولید کند و کیفیت محصولات غذا را بالا ببرد. این محصولات غذایی را تراریخته می نامند. اما آیا این محصولات باعث میشوند که گرسنگی از کره ی زمین خداحافظی کنندنتایج تحقیقات اواخر قرن بیستم و اوایل قرن حاضر نشاندهنده اثرات مضر محصولات تراریخته است. این مطالعه با هدف بررسی تحلیلی پرسشنامه های دانشجویان رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی در پاسخ به سوالاتی است که در زمینه اکاهی از محصولات غذایی دستکاری ژنتیکی شده داده اند. این پژوهش توصیفی ۸۴ پرسشنامه دانشجویان رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی تحت آنالیز قرار گرفته است. تعداد سوالات پرسشنامه ۲۵ سوال بود که در سه حیطه دانش لازم از محصولات غذایی تراریخته، کاربرد محصولات غذایی تراریخته و عوارض محصولات غذایی تراریخته طراحی گردیدند از مجموع ۲۵ سوال ۸ سوال یه حیطه دانش، ۸ سوال به حیطه کاربرد و ۹ سوال به حیطه عوارض محصولات غذایی تراریخته پرداخته بود. جهت تجزیه و تحلیل از نرم افزار آماریSpSSو فرمول کودریچاردسونKR20 برای تفکیک هر سوال استفاده شد.