سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینی – کارشنسا معماری دانشجوی کارشنسای ارشد مدیریت پروژه دانشگاه شهید بهشت

چکیده:

پدافند غیرعامل شامل تمامی طرح ریزی ها و اقداماتی است که موجب کاهش آسیب پذیری ها و افزایش پایداری دستگاه ها و سیستمهاینظام در مقابل تهدیدات خارجی می شود و مستلزم بکارگیری سلاح نیست پدافند غیرعامل حوزه های وسیعی از علوم مختلف را در بر میگیرد یکی از این حوزه ها معماری و شهرسازی دفاعی است امروزه اصول پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی کمتر مورد توجه قرار میگیرد و نتیجه آن ساخت و ساز غیرایمن می باشد و این در حالی است که آثار برجای مانده از معماری و شهرسایز گذشتگان نشانگر توجه به اصول پدافند غیرعامل جهت پیشگیری از تهدیدات احتمالی و فراهم کردن امنیت فردی و گروهی امنیت مراکز جمعیتی و تجهیزات می باشد. دراین مقاله ابتدا اصول پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی بررسی شده و سپس دفاع غیرنظامی مورد تحلیل قرارگرفته است و در ادامه معماری روستای زیرزمینی میمند بررسی شده و در نهایت اصول به کاررفته دراین روستا درزمینه پدافند غیرعامل مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است نتیجه این تحقیق می تواند اهمیت اصول پدافند غیرعامل را در معماری و شهرسازی جلوه گرسازد و به استفاده از این اصول در معماری کنونی منجر شود.