سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا عبدالله زاده – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مهدی شکری – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

یکی ازنقاط ضعف سیستم مهاربندی مقاومت فشاری عضو مهاربندی و امکان کمانش آن درنتیجه کاهش ظرفیت باربری عضو می باشد این مشکل با ظهور مهاربندی های کمانش ناپذیر Buckling Restrained Braces) حل شده است مساله مهم دیگر مقاومت پس ازکمانش عضو BRB است که درآ ن عضو با یک افت مقاومت می تواند تغییر شکلهای بیشتری را تحمل کند و این امر سبب افزایش جذب انرژی و کمک به رفتار بهتر سازه می گردد جهت تحقق این امر تمهیدات طراحی لرزه ای آیینامه AISC ملزم می دارد که ظرفت محوری ورق اتصال از بار فشاری نهایی BRB بیشتر باشد و همچنین با توجه به آزمایشات بزرگ مقیاساخیر انجام شده برروی قابهای دارای مهاربندهای کمانش ناپذیر که کمانش خارج از صفحه ورق اتصال قبل ا ز رسیدن به بار نهایی فشاری BRB را نشان میدهند این آیین نامه ملزم می دارد که ناپایداری ورق اتصال نیز مورد بررسی قرارگیرد.