سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم افشاری – استادیار گروه مکانیک- دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان
سعید اصغری – استادیار پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران
باقر فقیه ایمانی – کارشناسی ارشد فیزیک گرایش اتمی ، مدیر گروه پیل سوختی ، مرکز تحقیقات مه

چکیده:

مدیریت اب نقش مهمی در عملکرد پیل سوختی غشاء پلیمری دارد و موطوب سازی گازهای واکنشگر قبل از وارد شدن به پیل و تنظیم میزان رطوبت از مهمترین راههای مدیریت اب می باشد. در این مطالعه یک روش تحلیلی برای محاسبه شار آب از میان غشاء و رطوبت نسبی سمت خروجی گاز در یک مدل ساده شده مرطوب ساز ارائه شده و پارامترهای ساختاری و عملکردی مرطوب ساز از قبیل دما ، ابعاد کانال ، ضخامت غشاء و …. بررسی شده است. به منظور یافتن مشخصات غشاء مقادیر دقیق و واقعی رطوبت نسبی در خروجی مرطوب ساز و مقایسه این مقادیر با روش تحلیلی ، خواص غشاء به کمک مدل آزمایشگاهی تعیین شده است.