سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینی – کارشناسی معماری دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه شه

چکیده:

حادثه یک رویداد طبیعی یا ساخته ی دست بشر است که به منظور حفاظت از جان و مال افراد و به حداقل رساندن تلفات و آسیب ها نیازمند واکنش های سریع می باشد سوانح به خودی خود سبب اثرات نمی شوند و تمامی اثرات به بحران منجر نمی شوند آنچه دراین میان اهمیت دارد مدیریت حادثه می باشد که از وقوع بحران جلوگیری می کند مدیریت حادثه فرایند یکپارچه ای از برنامه ریزی و عملیات برای کاهش بحران ها و همچنین اقداماتی جهت پاسخ می باشد یکی از ابزارها برای رویارویی نظام مند با حوادث و مدیریت صحیح آنها سامانه فرماندهی حادثه ICS می باشد سامانه فرماندهی حادثه ICS روشی برای فرماندهی کنترل و هماهنگی کلیه منابع درصحنههای مختلف حوادث می باشد در این مقاله ابتدا بحران و ریسک تحلیل و طبقه بندی شده است در ادامه نحوه مدیریت بحران و اقدامات هنگام وقوع بحران بیان شده است.