سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی بیدآبادی – دانشگاه علم و صنعت ایران آزمایشگاه تحقیقاتی سوخت واحتراق
فاطمه ابراهیمی نسب – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله به حل تحلیلی تاثیر اتلاف حرارت برخاموشی شعله در احتراق ذرات بایومس پرداخته شدها ست مدل استفاده شده دراین کار مدلی است نفوذی حرارتی که درآن ساختار شعله به سه ناحیه تقسیم شده است و رابطه ای غیرخطی برای سرعت سوزش بدست آورده شدهاست ودرنهایت منحنی فاصله خاموشی به عنوان تابعی از اتلاف حرارت برای ذرات بایومس بدست آورده شدهاست صحت نتایج بدست آمده ازا ین مدل تحلیلی با منابع ازمایشگاهی موجود برآورد شده است.