سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سنجر سلاجقه – استادیار گروه مدیریت
مهدی جعفرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ابراهیم زارع‌پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

مقوله کارآفرینی به سرعت در حال گسترش است و خلاقیت نقش تعیین کننده ای در آن دارد که می تواند از راه های مختلف در کارآفرینی وارد شود. فرد کارآفرینی که یک ایده یا فرصت برای ارائه یک خدمت یا محصول را به طریقی سودآور تشخیص داده و با تمام موانع و مشکلات موجود، آن را به ثمر رسانده است، خلاقیت قابل ملاحظه ای دارد. از همین رو در این مقاله پس از انجام مطالعات نظری، مدل اولیه ای طراحی شده و بر اساس آن ریسک های موثر بر خلاقیت طبق شاخص کارآفرینی در چهاربخش فردی، شبکه ای، سازمانی و محیطی تقسیم شده است. سپس بر اساس مصاحبه و تحقیقات میدانی، نظرات خبرگان کارآفرین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مقاله ضمن بررسی زوایای مختلف خلاقیت مرتبط با کارآفرینی، می تواند در شناخت موانع اصلی در راه بروز خلاقیت و تأثیر آن در میان کارآفرینان بالقوه موثر بوده و به عنوان طرح یا نقشه ای جهت استفاده مدیران، معلمان و افراد تصمیم گیرنده در این زمینه قرار گیرد.