سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد میرحسینی هزاوه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

میراگرهای فلزی به منظور افزایش شکل پذیری و جذب انرژی ورودی ناشی از زلزله به سازه ها موارد استفاده فراوانی دارند به منظور به دست آوردن پاسخهای منطقی تر و مدلسازی دقیق تر این میراگرها در سازه ها اهمیت بحث تحلیل غیرخطی دینامیکی و رفتار هیسترزیس این میراگر مشهود می باشد لذا دراین مقاله با استفاده از روش اجزای محدود غیرخطی با فرض تغییر شکل های بزرگ به بررسی رفتار هیسترزیس میراگر فلزی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی پرداخته شده است در این مقاله ۴ قاب مختلف با میراگر فلزی تحت بارگذاری چرخه ای قرارگرفته اند و تاثیر عوامل مختلف همچون سختی قاب و میراگر در رفتار هیسترزیس این قابها مورد بررسی قرار گرفته است.