سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یونس میرزاآقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
محمود حسینی – دانشیارپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

دراین مقاله نوع جدیدی از مستهلک کننده های انرژی معرفی میشود که متشکل از دوحلقه فولادی می باشد به نحوی که یکی درکشش و دیگری همزمان درفشار عمل کرده و درمهاربندها به منظور بالا بردن شکل پذیری و جذب انرژی قابل نصب میباشد هنگام زلزله عضومستهلک کننده قسمت قابل توجهی از انرژی ورودی به سازه را با ورود به مرحله غیرخطی و تشکیل مفاصل خمیری خمشی مستهلک کرده و بدین صورت ازکمانش اعضای مهاربندی جلوگیری کرده و یا آن را به تعویق میاندازد منحنیهای هیسترزیس بدست آمده ازنرم افزار المان محدود abaqus حاکی از آن است که المان پیشنهادی میتواند به عنوان یک عضو جاذب انرژی با شکل پذیری بالا عمل می کند.