سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی صفی زاده – دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه
طاهره قاسمیان – کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی از پژوهشگاه علوم انسانی
ملیحه قاسمیان – کارشناس تاریخ از دانشگاه تهران

چکیده:

روزها نسیم های خوشی هستند که از پیش روی ما می گذرند. خوشا به حال کسانی که خود را در معرض این نسیم هاقرارداده و روح و جان خود را از آن بهره مند سازند. هرانسانی درمسیر زندگی به الگویی نیاز دارد و به مقتضای همانالگو می توان شخصیت او را شناخت. در مقاله حاضر سعی کرده ایم با الگوگرفتن از امام علی (ع)، از زوایای گوناگون،جلوه ها ونشانه های سلامت و طراوت روان را از لابه لای سخنان گهربار ایشان در کتاب پرگوهر نهج البلاغه برکاویم وبشکافیم. به جرئت می توان گفت یکی از علل بارز آشفتگی روح و روان انسانها در عصرحاضر، ضعیف بودن ارتباطانسان با خدا و عدم توجه به آموزه های دینی و قرآنی است. در نهج البلاغه که بعد از کلام وحی، هدایت بشر را برعهدهدارد در تمامی خطبه ها و حکمت ها، به گونه ای آرامش و سلامت روحی انسان نمایان می شود و انسان جویای سلامت وآرامش روحی، در زلال معرفت این اثر دربار، خوشبختی و سعادت خویش را باز می یابد. پیام نهج البلاغه، پیام رستگاریانسان است؛ پیام شادابی روح و روان انسان متعالی و رهیده از دام دنیای دنی است. امام علی (ع) درسخنان هدایت-گرخویش، مهمترین ویژگی های سلامت روان انسان را دعا، اعتدال ومیانه روی، صبر، ترک هواپرستی، فروتنی، دوری ازتکبر، حفظ وحدت، کار وتلاش، امربه معروف و نهیازمنکر، عدالت، خداترسی و پیروی از رهبر می داند که درمتن مقاله،با نمونه ها و شواهد، موشکافی و نقد وتحلیل شده است.