سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی دزفولی نژآد – کارشناس ارشد عمران
جمشید سلحشور – دکترای تخصصی PHD عمران
هادی معاضد – دکترای تخصصی PHD عمران
نرگس شمس خوزانی – کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین

چکیده:

شدت و احتمال وقوع دو عنصر اولیه د رارزیابی ریسک محسوب می شوند و اکثر روشهای ارزیابی ریسک برپایه تخمین مقدار این دو عنصر بنا نهاده شده اند درصورت فرض احتمال وقوع یکسان برای ریسکهای گوناگون شدت عامل تعیین کننده در ا رزیابی و رتبه بندی ریسک در پروژه های مختلف خواهد بود لذا تعیین مقدار آن بصورت کمی برای انواع ب حرانها و تهدیدات چه از نوع طبیعی و چه از نوع غیرطبیعی مورد نیاز می باشد برای برخی از انواع بحرانهای طبیعی نظیر زلزله مقیاسهایی کمی تعریف شده که برای اندازه گیری و بیان شدت به کار می رود بطور مثال ریشتر یک مقیاس کمی برای اندازه گیری زلزله است که شدت انرژی آزاد شده در زلزله را نشان میدهد اما د رتحلیل ریسک از دیدگاه پدافند غیرعامل برای بحرانهای غیرطبیعی مثل حمله نظامی پارامتر یا مقیاس مشخصی که بتواند بیان کننده ی میزان و شدت این دسته از وقایع مخاطره آمیز باشد وجود ندارد