سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد میانرودی – دا نشجوی کارشناسی ارشد عمران – ژئوتکنیک
حمیدرضا صبا – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مطالعه با روش اجزای محدود و با استفاده از نرم افزارPlaxis مطالعه ی تحلیلی روی مدل های دو بعدی دیوارحایل صلب طره ای و انعطاف پذیر با مهار انجام گرفت.این مطالعات شامل بررسی تغییرات سرعت موج برشی درخاک نگهداری شده توسط هر دو تیپ دیوار حایل مذکور در اثر تغییرات جنس خاک پشت دیوار ، نوع دیوار ، ضخامت دیوار انعطاف پذیر و ارتفاع دیوار در طی مدت زلزله می باشد . نتایج نشان داده اند که : ١- هرچقدر خاک- پشت دیوار حایل صلب و انعطاف پذیر درشت دانه تر و متراکم تر باشد سرعت موج برشی در آن خاک بیشتر است ٢ سرعت موج برشی در پشت دیوار حایل صلب بیشتر از دیوار حایل انعطاف پذیر است ٣- تغییر ضخامت دیوارحایل انعطاف پذیر در محدوده در نظر گرفته شده در این تحقیق ( ٣٠٠ میلیمتر تا ۴٠٠ میلیمتر) تاثیر چندانی برروی سرعت موج برشی ندارد ۴- در دیوار حایل انعطاف پذیر کوتاه با افزایش ارتفاع دیوار سرعت موج برشی در خاک نگهداری شده توسط دیوار کاهش می یابد ولی در دیوار حایل صلب افزایش می یابد