سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمداقبال اخلاقی – کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش سازه، دانشگاه علم و صنعت ایران
بهزاد عاجلی – کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش سازه، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یک سازه در طول عمر مفید خود متحمل بارهای گوناگونی از جمله بارهای زلزله شدید MCE می گردد. قرارگیری در محدوده این بارها (بصورت محدود) در فلسفه طراحی سازه منظور شده است. شناخت رفتار لزره ای سازه های مقاوم مشهور و پر ا کربرد همچون CBF بدلیل کاربرد وسیع آن در صنعت ساخت و ساز کشور تحت بار جانبیMCE به منظور ارزیابی این سیستم لازم و ضروری می باشد. این مقاله ضمن بررسی رفتار لزره ای هر یک ا ز اعضای مهاربندی در محدوده رفتار خطی و غیر خطی با مدلسازی اثرات کمانشی عضو فشاری ، به آنالیزتحلیلی رفتار لرزه ای کل سیستم پرداخته و تاثیر آن بر رفتار رفت و برگشتی کل سیستم را مورد ارزیابی قرار داده است.در این تحقیق جهت مدلسازی از نرم افزار تحلیل غیر خطیANSYS استفاده گردیده و ضمن بررسی تفاوت رفتار نیم سیکل اول و سایر نیم سیکل ها، تشکیل پدیده جمع شدگیpinching) در دیاگرام هیسترزیس مورد تجزیه و تحلیل و ارا ه ئ قرار گرفته است. در پایان با معرفی پدیده مکانیزم ( رها شدگی و درگیری مجدد سازه) در هر سیکل ، پدیده ضربه به اتصالات اعضای مهاربند معرفی گردیده است