سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه بابایی – کارشناس حوزه مدیریت بیمارستان ۱۵ خرداد تهران
مهدی بلوایه – کارشناس مسئول HSE بیمارستان طالقانی تهران
حسین عباسی مقدم – کارشنسا ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
داود مصطفایی – دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتیدرمانی

چکیده:

روزانه ۹۰ تن زباله دربیمارستانهای بزرگ تهران تولید می شوند برهمگان پوشیده نیست که زباله های خطرناک بیمارستانی تهدید کننده سلامت جامعه هستند درسال ۸۷ آیین نامه ای به تمام مراکز بهداشتی درمانی جهت جمع آوری نگهداشت وبی خطرسازی این زباله ها ابلاغ گردید هدف ازاین مطالعه بررسی مسائل اجرایی آیین نامه فوق الذکر دربیمارستانهای عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با پراکندگی در شمال و مرکز شهر تهران می باشد نتایج حاصل از این مطالعه می تواند در برنامه ریزی های راهبردی معاونت های محترم بهداشتی ودرمان دانشگاه های مشابه به منظور ارتقا کیفی و کاربردی مدیریت پسماند راه گشا باشد این پژوهش توصیفی مقطعی دربخشهای مختلف ۵ بیمارستان آموزشی بهداشتی و درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام گرفت داده ها از طریق مشاهده و تکمیل پرسشنامه ای مشتمل بر ۶۰ سوال گردآوری شد درنهایت پس از ورود اطلاعات در م حیط EXCEL و آنالیز توسط نرم افزار SPSS بصورت جداول و نمودار تهیه گردید.