سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر یوسفی – کارشناس ارشد پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی

چکیده:

در این مقاله وضعیت تجهیزات ارتباطی در سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی جهت مقابله با بحرانهای طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، با مروری بر اطلاعات و گزارشات موجود، تجهیزات مورد استفاده در هر یک از سازمانهای زیر بخش حمل و نقل شناسایی شده و با استفاده از معیارهای ارزیابی، وضعیت فناوری های اطلاعاتی هر استان مشخص شده است. سپس اطلاعات حاصل از ارزش گذاری فناوری های اطلاعاتی در مقابل میزان خطر پذیری هر استان مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه نشان می دهد جهت مقابله با بحرانهای طبیعی، کمتر از ۲۰ % استانها از وضعیت مطلوب برخوردار می باشند.