سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رامین ظریفیان سبحانی – کارشناس سبزی و صیفی
مهدی عباس زاده – کارشناس مسئول تغذیه گیاهی
غلامرضا طاهری – کارشناس مسئول زراعت

چکیده:

نظر به اینکه ازت برروی رشد رویشی گیاهان خصوصا صیفی جات و افزایش عملکرد تاثیر قابل توجهی دارد کشاورزان کودهای ازته را نسبت به سایر کودها بیشتر مصرف می نمایند ازت زیاددرخاک سبب جذب زیاد آن توسط ریشه و درنتیجه تجمع ازت به صورت نیترات در برگها و اندامهای سبز گیاه و میوه می شود و جود نیترات زیاد در محصولات خوراکی خسارات زیادی را برانسان دارد نیترات در سیستم گوارشی انسان با یک نوع از اسید های آمینه ترکیب و تبدیل به نیتروزآمین که یک ماده سرطان زا است می شود در این بررسی تجمع نیترات درمحصول خربزه در مزارعه شهرستان تربت جام انجام شده است نمونه ها با توجه به اهمیت و سطح زیرکشت محصول درمناطق مختلف شهرستان انتخاب و مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است این بررسی در طی چهار سال سال ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ انجام یافته ضمنا اطلاعات سوابق کشت و نهادهای مصرفی رقم کشت آبیاری و … هریک از مزارع جمع آوری شده است. نمونه ها ا زمزارع تهیه و جهت آنالیز به آزمایشگاه خاکشناسی ارسال و درن هایت نتایج حاصله با حدودمجاز نیترات محصول خربزه و میزان مصرف کود ازته مورد ارزیابی و مقایسه قرارگرفت نتایج حکایت از آن دارد که در مزارعی که مصرف کود ازته در حد متعارف و مطابق با نیاز واقعی و آزمون خاک مصرف شده است تجمع نیترات خیلی کم عموما کمتر از ۱۰۰ و مزارعی که مصرف کود ازته بیشتر از ۴۰۰ کیلوگرم بوده تجمع نیترات تا چند برابر افزایش نشان میدهد. نتایج حکایت از آن دارد که تجمع نیتروژن در خربزه مزارع استان خراسان رضوی بعضا زیاد ولی عموما از این نظر کیفیت خربزه تولیدی جهتمصرف با محدودیت خاصی مواجه نیست که گزارش تفصیلی آن به شرح این مقاله ارایه می گردد.