سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی پیشرفته دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدحسین رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدیوسف روغنی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
منوچهر نیک آذر – استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تصفیه شیرابه بخصوص در ایران که دفن بهداشتی و استاندارد زباله بصورت بسیار محدود صورت می گیرد بسیار حساس وحیاتی می باشد. این مطالعه به بررسی تصفیه شیرابه حاصل از مرکز دفن زباله کهریزک با استفاده از نانو ذرات غنی شده Fe3+-TiO2با بررسی پارامترهای میزان کاتالیست ورودی، بار آلی اولیه وpHتوسط روش پاسخ سطحیRSM)پرداخته است. مدل بدست آمده میزان حذف۵۳/۳۳درصد از بار آلی ورودی، پس از گذشت ۲۴ ساعت و در میانگین دمایی ۲۷ درجه سانتیگراد را در شرایط بهینه پارامتر های بررسی شده، نشان می دهد.