سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرزاد خرم نژادیان – دکتری محیط زیست هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

چکیده:

دراین تحقیق امیزه های پلی پروپیلن با نشاسته ذرت تهیه گشته است نمونه خالص به همراه نمونه های حاوی ۱۰ درصد و ۲۰ درصد نشاسته به مدت ۶ ماه در خاک قرا رداده شدند و هر دو ماه یکبار از نظر تغییرات وزن مورد بررس قرارگرفتند. ازمون جذب آب نشان میدهد که با افزایش میزان نشاسته جذب آب افزایش می یابد. برای اطمینان از تجزیه زیستی نمونه ها در خاک اسکن میکروسکوپ الکترونی انجام گرفته است نتایج حاکی از قابلیت تخریب نمونه ها در خاک می باشد.