سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن مزیدی شرف آبادی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق یزد
شهرام طالبی – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

منظور ازگسستگی مایع شکسته یا تکه شدن حجم مایع برای افزایش مساحت است به عنوان مثال اگر یک قطه کروی به دو قسمت مساوی گسسته شود هرقطره کوچکتر قطری در حدود ۰/۷۹ قطرقطره اولی دارد ولی مجموع مساحت هردوقطره حدود ۲۶درصد بیشتر از مساحت قطره اولی می شود این افزایش مساحت باعث تاثیر بیشتر نیروی کشش سطحی میگردد زیرا این نیرو به طور مستقیم به مساحت بستگی دارد بنابراین هرگاه یک قطره نتواند نیروی کشش سطحی زیادی رادرحد خود تحمل کند گسسته می شود گسستگی قطره مایع درموارد زیادی کاربرد دارد به عنوان مثال می توان به اسپری درصنایع رنگ کاری موتورهای احتراق داخلی و صنایع پوشش دهی اشاهر کرد برای تشکیل یک قطره ابتدا باید جهت یا صفحه ای از مایع دراختیار باشد منظور از جت ستون پرسرعتی از مایع است که عموما از یک شیار یا سوراخ خارج می شود دراین مقاله مشخصات عملکردی یک جت ریزشی اب بصورت تجربی مورد مطالعه قرارگرفت .